Tłumaczenia

Tłumaczenia uwierzytelnione

Większość klientów trafia do nas, ponieważ potrzebuje urzędowego tłumaczenia dokumentu – na przykład aktu urodzenia, aktu małżeństwa, dowodu rejestracyjnego pojazdu, zaświadczenia z urzędu skarbowego i wielu innych.

Wówczas wymagane jest tłumaczenie uwierzytelnione takiego dokumentu – zwane również tłumaczeniem poświadczonym, urzędowym lub przysięgłym. Takie tłumaczenie wykonuje tłumacz wpisany na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.

Współpracujemy z tłumaczami niemal wszystkich języków europejskich. Zdarza się, że klienci potrzebują tłumaczenia wykonanego przez tłumacza wpisanego na listę tłumaczy w kraju, w którym będzie przedkładane tłumaczenie – również w takich przypadkach możemy Państwu pomóc.

Tłumaczenia zwykłe

Wiele dokumentów – takich jak instrukcje obsługi, strony internetowe, prywatna korespondencja itp. – nie wymaga uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego. Wówczas oferujemy naszym klientom tłumaczenie zwykłe.

Nie różni się ono pod względem jakości od tłumaczenia uwierzytelnionego – zawsze oferujemy tłumaczenie na najwyższym możliwym poziomie. Różnica jest jedynie formalna – tłumaczenie nie jest opatrzone formułą poświadczającą i pieczęcią tłumacza.

Strona przeliczeniowa

Zgodnie z polskimi przepisami strona przeliczeniowa tłumaczenia uwierzytelnionego obejmuje 1125 znaków ze spacjami. Strona przeliczeniowa tłumaczenia zwykłego obejmuje 1800 znaków ze spacjami.