FAQ

Ile kosztuje tłumaczenie?

Każde tłumaczenie wyceniamy indywidualnie, ze względu na jego długość, stopień trudności, stan dostarczonego dokumentu, nakład na edycję dokumentu. Zanim podejmiesz decyzję, czy zechcesz zlecić nam tłumaczenie, otrzymasz od nas dokładną wycenę, na podstawie której zdecydujesz, czy udzielić nam zlecenia.

Co to jest strona przeliczeniowa?

Strona przeliczeniowa tłumaczenia przysięgłego obejmuje 1125 znaków ze spacjami, a tłumaczenia zwykłego 1800 znaków ze spacjami. Każda rozpoczęta strona liczona jest jako cała. Ilość znaków sprawdzisz w pliku Word korzystając z funkcji „Recenzja” – „Statystyka wyrazów.” Jeśli dysponujesz tylko dokumentem w formacie PDF lub w formacie nieedytowalnym, to można sprawdzić ilość znaków korzystając z programu OCR, np. Abbyy Fine Reader.

Czy muszę dostarczyć oryginał dokumentu?

W czasach dzisiejszej globalizacji i Internetu często posługujemy się drogą e-mailową, aby zaoszczędzić czas. Możemy przygotować tłumaczenie na podstawie przesłanych nam skanów i odesłać je również drogą mailową – musisz tylko upewnić się, czy osoba, dla której przygotowujesz dokumenty, a będzie to zazwyczaj urzędnik jakiejś instytucji, zaakceptuje taką formę. Jeśli nie, to wtedy trzeba będzie dostarczyć dokumenty do jednego z naszych biur osobiście, wysłać je pocztą lub kurierem.

Czym się różni tłumaczenie przysięgłe od zwykłego?

Jeśli chodzi o jego jakość – to praktycznie niczym. Jednak formalnie różnica jest dość duża. Tłumaczenie przysięgłe jest opatrzone pieczęcią i podpisem tłumacza, który jest wpisany na listę tłumaczy przysięgłych, oraz formułą poświadczającą zgodność tłumaczonego tekstu z przedłożonym oryginałem. Tłumaczenia przysięgłego wymagają zazwyczaj wszelkie dokumenty urzędowe, takie jak akty stanu cywilnego, umowy, zaświadczenia urzędowe, faktury itp. Często takie dokumenty muszą być przedłożone w oryginale, a do ich tłumaczenia klient musi przedłożyć oryginał dokumentu źródłowego do wglądu.

Czy można zamówić rozmowę telefoniczną z udziałem tłumacza?

Tak, mamy taką usługę w ofercie, w zakresie języka niemieckiego. Można przyjść osobiście do biura albo połączyć się z tłumaczeniem przy użyciu telefonicznej funkcji telekonferencji.

Jakie języki ma w swojej ofercie Biuro Tłumaczeń ARVERSO?

Jeśli chodzi o tłumaczenia pisemne, to można u nas zlecić tłumaczenia praktycznie z każdego języka europejskiego. Na co dzień tłumaczymy dokumenty z języka niemieckiego, angielskiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego, duńskiego, niderlandzkiego, czeskiego. Zdarzają się jednak zlecenia z innych języków – np. rumuńskiego, greckiego czy portugalskiego. Współpracujemy z najlepszymi tłumaczami z całego kraju i zza granicy, aby zapewnić naszym klientom najlepszą jakość tłumaczenia.

 

Jeśli chodzi o tłumaczenia ustne, to oferujemy je w zakresie języka niemieckiego. Tłumaczenia wykonuje tłumacz przysięgły języka niemieckiego Agata Makówka.

Czy tłumaczenie przysięgłe jest uznawane przez wszystkie instytucje?

Generalnie tak. Uprawnienia tłumaczy można sprawdzić na liście tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości. Jeśli tłumacz jest wpisany na tę listę, to każda polska instytucja ma obowiązek uznać jego tłumaczenie. Inaczej sprawa wygląda za granicą. Tutaj niektóre instytucje mogą zażądać, aby tłumaczenie było wykonane przez tłumacza zarejestrowanego w danym kraju, a czasami nawet w konkretnym okręgu (tak jest na przykład w Niemczech, gdzie tłumacze podlegają pod sądy okręgowe krajów związkowych). Z naszej praktyki wynika, że są to bardzo rzadkie przypadki, ale się zdarzają. Najczęściej instytucje zagraniczne akceptują tłumaczenia wykonane przez tłumaczy z Unii Europejskiej. Nasze biuro tłumaczeń współpracuje też z tłumaczami z uprawnieniami zagranicznymi i w razie potrzeby można u nas zlecić również takie tłumaczenie.