Tłumaczenia zwykłe

Tłumaczenia zwykłe

Wiele dokumentów – takich jak instrukcje obsługi, strony internetowe, prywatna korespondencja itp. – nie wymaga uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego. Wówczas oferujemy naszym klientom tłumaczenie zwykłe.

Nie różni się ono pod względem jakości od tłumaczenia uwierzytelnionego – zawsze oferujemy tłumaczenie na najwyższym możliwym poziomie. Różnica jest jedynie formalna – tłumaczenie nie jest opatrzone formułą poświadczającą i pieczęcią tłumacza.

Strona przeliczeniowa

Zgodnie z polskimi przepisami strona przeliczeniowa tłumaczenia zwykłego obejmuje 1800 znaków ze spacjami.