Tłumaczenia uwierzytelnione

Tłumaczenia uwierzytelnione

Większość klientów trafia do nas, ponieważ potrzebuje urzędowego tłumaczenia dokumentu – na przykład aktu urodzenia, aktu małżeństwa, dowodu rejestracyjnego pojazdu, zaświadczenia z urzędu skarbowego i wielu innych.

Wówczas wymagane jest tłumaczenie uwierzytelnione takiego dokumentu – zwane również tłumaczeniem poświadczonym, urzędowym lub przysięgłym. Takie tłumaczenie wykonuje tłumacz wpisany na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.

Współpracujemy z tłumaczami niemal wszystkich języków europejskich. Zdarza się, że klienci potrzebują tłumaczenia wykonanego przez tłumacza wpisanego na listę tłumaczy w kraju, w którym będzie przedkładane tłumaczenie – również w takich przypadkach możemy Państwu pomóc.

Strona przeliczeniowa

Zgodnie z polskimi przepisami strona przeliczeniowa tłumaczenia uwierzytelnionego obejmuje 1125 znaków ze spacjami.